Wycieczka edukacyjna do  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.


We wtorek 26.10.2021r. uczniowie klas 1-3 wybrali się do Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, gdzie zorganizowano dla naszej szkoły warsztaty edukacyjne.

Dzieci z naszej szkoły wykazały się dużą wiedzą na temat segregacji odpadów, co bardzo ucieszyło panie prowadzące prelekcję. W czasie zajęć został przeprowadzony też konkurs, podczas którego dwoje uczniów musiało samodzielnie posegregować odpady. Uczennice zrobiły to bezbłędnie. Katarzyna Korczak oraz Agnieszka Augustyn zdobyły dyplom Mistrza Segregacji.

Wspólnie z całą grupą odbyliśmy również spacer po zakładzie, podczas którego panie prowadzące warsztaty pokazały dzieciom  ścieżkę edukacyjną znajdującą się przy jednym z budynków.

Na koniec zajęć każdy uczestnik warsztatów otrzymał dyplom, materiały promocyjne i drobne upominki.
 
Galeria