#świętokrzyskieNiehejtuje

 
Hejt jest zjawiskiem nowym, ale na pewno niebezpiecznym. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji.

Kampania społeczna 
#świętokrzyskieNiehejtuje ma na celu uświadomić niebezpieczeństwo hejtu i konsekwencji z nim związanych.

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/niehejtuje/swietokrzyskieniehejtuj/20297,swietokrzyskieNIEhejtuje.html