Samorząd Szkolny


W dniu 20 września 2021 roku dokonano wyboru
Samorządu Szkolnego.  Podczas głosowania 
uczniowie klas IV - VIIIwybrali:

Przewodnicząca: Magdalena Broda

Zastępca: Anna Maliga

Sekretarz: Maja Misiaszek

Skarbnik: Julia Krupa


Ponadto na terenie Szkoły funkcjonują następujące sekcje:

- kulturalno-oświatowa

- gospodarcza

- porządkowa 
  1.  
  •  
  •